ރާއްޖެ ޚަބަރު

ތިލަފުށީ ގުދަނެއްގައި ރޯވިތާ ގަޑިއެއްގެއިރު، އަދިވެސް ކޮންޓްރޯލެއް ނުވޭ

ސިނާއީ  މަސައްކަތްތަކަށް  ދޫކޮށްފައިވާ  ތިލަފުށީގައި  ހުރި  ގުދަނެއްގައި  އަލިފާން  ރޯވިތާ  ގަޑިއެއްގެ  އިރުވީ  އިރުވެސް  އަލިފާންގަނޑު  އަދިވެސް  ކޮންޓްރޯލް  ނުވާ  ކަމަށް  އެމްއެންޑީއެފްއިން  ބުނެފިއެވެ. އެ ހާދިސާގެ މައުލޫމާތު އެމްއެންޑީއެފަށް ލިބިފައި ވަނީ މިރޭ...

މިނިސްޓަރަށް ފްލެޓުތައް ނުފެނުމުން އިދިކޮޅުން “ވަލު ދޮރާށިން” ވަދެ މަސައްކަތް ބަލާލައިފި

ޕްލޭނިން އެންޑް ހައުސިން މިނިސްޓަރު މުހައްމަދު އަސްލަމް އިއްޔެ ނޫސްވެރިންނާއި ބައްދަލުކުރައްވާ ވާހަކަދައްކަވަމުން ހުޅުމާލެ ދެވަނަ ފިޔަވަހީގައި އެއް ކޮޓަރީގެ ފްލެޓުތައް އަޅަން ފަށާފައި ނުވާ ކަމަށް ވިދާޅުވުމުން އިދިކޮޅު ޕްރޮގްރެސިވް ކޮންގްރެސް ކޯލިޝަނުން...

ހާއްސަ ހާލަތްތަކުގައި އޯޑިއޯ އަދި ވީޑިއޯކޮށް ޝަރީއަތް ހިންގޭނެ އިސްލާހު ތަސްދީގުކޮށްފި

އޯޑިއޯ އަދި ވީޑިއޯ ކޮންފަރެންސް މެދުވެރިކޮށް ޚާއްޞަ ޙާލަތްތަކުގައި ޝަރީޢަތް ހިންގުމުގެ އިޚްތިޔާރު ފަނޑިޔާރަށް ލިބިދޭ ގޮތަށް ޖިނާއީ އިޖުރާއަތުގެ ގާނޫނަށް ގެނެސްފައިވާ އިސްލާހު ރައީސް އިބްރާހީމް މުހައްމަދު ސޯލިހު ތަސްދީގު ކުރައްވައިފިއެވެ. މި...

ދައުލަތުގެ އެހެން މުއައްސަސާތަކާއި ހިލާފަށް ޕީޖީގެ ފަރާތުން ފެނުނީ ޒިންމާދާރު ސިފަތަކެއް: އިދިކޮޅު

ދައުލަތުގެ އެހެނިހެން މުއައްސަސާތަކާއި ހިލާފަށް ޕްރޮސިކިއުޓަރު ޖެނެރަލް (ޕީޖީ) ހުސައިން ޝަމީމްގެ ފަރާތްޕުޅުން ފެނިގެން ދިޔައީ ޒިންމާދާރު ސިފަތަކެއް ކަމަށް އިދިކޮޅު ޕްރޮގްރެސިވް ކޮންގްރެސް ކޯލިޝަނުން ބުނެފިއެވެ. އިދިކޮޅު ކޯލިޝަނުން މިއަދު ވަނީ އެ...

ހިޔާ ފްލެޓު ލިބި، ނުގުޅުނު ފަރާތްތަކުގެ ނަންތައް އާއްމުކޮށްފި

"ހިޔާ މަޝްރޫޢު" ގެ ދަށުން ފްލެޓަށް އެދި ފޯމު ހުށަހަޅާފައިވާ ފަރާތްތަކުގެ ތެރެއިން، ޝަރުޠު ފުރިހަމަވާ ފަރާތްތަކުގެ "ދިރިއުޅުމުގެ ހާލަތު" ދެނެގަތުމަށް ގޭގެއަށް ޒިޔާރަތްކުރުމުގެ ކުރިން އެ ފަރާތްތަކާއި ފޯނުން ގުޅައި ކަށަވަރު ކުރުމުގެ...

ހަތް ދުވަސް ތެރޭގައި 22 މިލިއަން ޑޮލަރު ދެއްކުމަށް އެޗްޑީސީ އަށް އަންގައިފި

ހުޅުމާލޭ ދެވަނަ ފިޔަވަހީގައި އިމާރާތް ކުރުމަށް ނިންމާފައިވާ ފިނޭންސް މިނިސްޓްރީގެ އާ އިމާރާތުގެ މައްސަލާގައި ހައުސިން ޑިވެލޮޕްމަންޓު ކޯޕަރޭޝަން (އެޗްޑީސީ) އިން 22 މިލިއަން ޑޮލަރު ހަތް ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ދެއްކުމަށް އޭޝިއަން އިންޓަނޭޝަނަލް...