ރާއްޖެ ޚަބަރު

ކޯލިޝަނާއި މެދު ސުވާލު އުފައްދާ ސައުދު ކުރި ޓްވީޓު ޑިލީޓުކޮށްފި

ސަރުކާރު ހިންގާ ކޯލިޝަނާއި މެދު ސުވާލު އުފައްދަވާ ޖުމްހޫރީ ޕާޓީގެ ނާއިބު ރައީސް އަހުމަދު ސައުދު ކުރެއްވި ޓްވީޓު ޑިލީޓު ކުރައްވައިފިއެވެ. ސައުދު ރޭ ކޯލިޝަނާއި މެދު ސުވާލު އުފައްދަވާ ޓްވީޓެއް ކުރެއްވިއެވެ. އޭނާ...

ގާނޫނުއަސާސީގައި އޮތީ ރައްޔިތުންގެ ހައްގުތަކުގެ ވާހަކަ، ކޯލިޝަންގެ ވާހަކައެއް ނެތް: ބޮންޑޭ

ގާނޫނުއަސާސީގައި އޮތީ ރައްޔިތުންގެ ހައްގުތަކުގެ ވާހަކަ ކަމަށާއި ކޯލިޝަންގެ ވާހަކައެއް ގާނޫނުއަސާސީގައި ނެތް ކަމަށް މާފަންނު މެދު ދާއިރާގެ މެންބަރު މުހައްމަދު ރަޝީދު (ބޮންޑޭ) ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ. ބޮންޑޭ މިފަދައިން ވިދާޅުވީ ހެލްތު މިނިސްޓަރުގެ މަގާމުން...

ޕޯސްޓު މެދުވެރިކޮށް ރާއްޖެ އެތެރެކުރި މަސްތުވާތަކެތީގެ މަގުމަތީ އަގު މިލިއަނަކަށް

ޕޯސްޓު މެދުވެރިކޮށް ގިނަ އަދަދެއްގެ މަސްތުވާތަކެތި ރާއްޖެ އެތެރެކުރަން އުޅެފިއެވެ. މޯލްޑިވްސް ކަސްޓަމްސް ސާވިސް އިން މައުލޫމާތު ދިން ގޮތުގައި ރާއްޖެ އެތެރެ ކުރަން އުޅުނު މަސްތުވާތަކެތި އަތުލައިގެންފައި ވަނީ މިދިޔަ ޖޫން މަހުގެ...

ސަރުކާރު ތެރެއިން ޖޭޕީގެ ހިއްސާ މަދުވީ؟!

ރައީސް އިބްރާހީމް މުހައްމަދު ސޯލިހު ވެރިކަމަށް ވަޑައިގެންނެވީ ކޯލިޝަނެއްގެ ތެރެއިންނެވެ. އަދި އެމަނިކުފާނު ވަނީ ކޯލިޝަން ސަރުކާރެއް ހިންގޭނެކަން ދިވެހި ރައްޔިތުންނަށް ދައްކުވައި ދެއްވާފައެވެ. މާޒީގައި ކޯލިޝަން ސަރުކާރުތަކަށް އަހަރެއް ނުވަނީސް ކުނިބުނި ޖެހި...

މިނިސްޓަރު ނަސީމް ތަފާތު ދައްކަވާނެކަން ޔަގީން: ނަޝީދު

ހެލްތު މިނިސްޓަރު ކަމަށް ރައީސް އިބްރާހީމް މުހައްމަދު ސޯލިހު މިއަދު އައްޔަން ކުރެއްވި އަހުމަދު ނަސީމް (ކެރަފާ ނަސީމް) ތަފާތު ދައްކަވާނެކަން ޔަގީން ކުރައްވާ ކަމަށް ރައްޔިތުން މަޖިލީހުގެ ރައީސް، ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދު...

ނިޝާމާގެ ސިޓީއެއް ރައީސަށް: ތަހުގީގަށް އެއްބާރުލުންދޭނަން، ފައިދާވި މީހުންގެ ނަންތައް ހާމަކުރާނަން

ކޮވިޑް19 އާއި ގުޅިގެން ހެލްތު މިނިސްޓްރީން ކޮށްފައިވާ ހަރަދުތަކުގައި ނަހަމަ ފައިދާވި މީހުންގެ ނަންތައް ހާމަ ކުރަން ތައްޔާރަށް ހުންނެވި ކަމަށާއި އަދި ކޮޮވިޑާއި ގުޅިގެން އެ މިނިސްޓްރީން ކޮށްފައިވާ ހަރަދުތަކާއި ގުޅިގެން ހިންގަމުން...