ރާއްޖެ ޚަބަރު

ގަވާއިދާ އެއްގޮތަށް އަމަލުކުރިކަން ދެއްކުމަށް ޓޫރިޒަމް އިން ލިޔެކިޔުން އުފެއްދި ކަމުގެ ތުހުމަތު!

ތަކެއްޗާއި ހިދުމަތް ހޯދުމަށްފަހު، ގަވާއިދާ އެއްގޮތަށް އެކަންތައްތައް ކޮށްފައިވާކަން ދެއްކުމަށް ޓޫރިޒަމް މިނިސްޓްރީން ލިޔުންތައް އުފައްދާފައިވާ ކަމަށް ތުހުމަތު ކޮށްފިއެވެ. ކޮވިޑް19 އާ ގުޅިގެން ޖެނުއަރީ މަހުން ފެށިގެން ޖޫން މަހުގެ ނިޔަލަށް ޓޫރިޒަމް...

ރައީސް ޔާމީނަށް ޖަލުން ލިބޭ ހިދުމަތްތައް އިތުރު ކުރުމަށް މަޝްވަރާއެއް ނުކުރަން: އިދިކޮޅު

މަނީ ލޯންޑަރިންގެ ކުށް ސާބިތުވެ ފަސް އަހަރު ދުވަހަށް ޖަލަށް ލުމަށް ހުކުމް ކޮށްފައިވާ ކުރީގެ ރައީސް އަދި އިދިކޮޅު ލީޑަރު އަބްދުﷲ ޔާމީނަށް މާފުށި ޖަލުން ލިބޭ ހިދުމަތްތައް އިތުރު ކުރުމަށް ހޯމް...

އެއް ފަހަރާ ދެ މީހުންނަށް ވެރިކަން ނުކުރެވޭނެ: ރޮޒައިނާ

ގައުމެއްގެ ވެރިކަން އެއް ފަހަރާ ދެ މީހުންނަށް ނުކުރެވޭނެ ކަމަށާއި އެކަން ކުރަން އުޅޭ ކަމަށްވާ ނަމަ ނިކުންނާނީ ހުސް ގޯސް ކަމަށް ރައްޔިތުން މަޖިލީހުގެ އައްޑޫ މީދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ރޮޒައިނާ އާދަމް...

ޓޫރިޒަމް މިނިސްޓްރީން ކޮވިޑަށް 26 މިލިއަން ހަރަދުކުރި، ގިނައީ މެންޑޭޓާ ގުޅުންނެތް ކަންކަން: އޮޑިޓް

ކޮވިޑް19 އާއި ގުޅިގެން ޓޫރިޒަމް މިނިސްޓްރީން 26 މިލިއަން ރުފިޔާ ހަރަދު ކޮށްފައިވާ ކަމަށާއި ނަމަވެސް އެ ހަރަދުތަކުގެ ތެރެއިން ގިނައީ މެންޑޭޓާ ގުޅުން ނެތް ކަންކަން ކަމަށް ކޮވިޑް ހަރަދުތަކާ ގުޅޭ ގޮތުން...

މާލެ - ތިލަފުށި ބްރިޖު: އިންޑިއާއިން 500 މިލިއަން ޑޮލަރުގެ އެހީ އެއް ދެނީ

މާލެއާއި ތިލަފުށި ބްރިޖަކުން ގުޅުވާލަން ކުރިއަށްގެންދާ މަޝްރޫއު އަށް އަވަށްޓެރި އިންޑިއާ އިން 500 މިލިއަން ޑޮލަރުގެ އެހީއެއް ދިނުމަށް ނިންމައިފިއެވެ. މިކަން ހާމަކުރައްވާފައިވަނީ ފޮރިން މިނިސްޓަރ އަބްދުﷲ ޝާހިދުއާއި އިންޑިއާގެ އެކްސްޓާނަލް އެފެއާޒް...

ބަޖެޓު ސަޕޯޓުގެ ގޮތުގައި 250 މިލިއަން ޑޮލަރު އިންޑިއާއިން ރާއްޖެއަށް ދެނީ

ކޮވިޑް19 ގެ ސަބަބުން ރާއްޖޭގެ އިގްތިސޯދަށް ލިބިފައިވާ ހީނަރުކަމުން އަރައިގަތުމަށް ބަޖެޓު ސަޕޯޓުގެ ގޮތުގައި އަވަށްޓެރި އިންޑިއާ އިން ރާއްޖެއަށް 250 މިލިއަން ޑޮލަރު ދޭން ނިންމައިފިއެވެ. ފޮރިން މިނިސްޓަރު އަބްދުﷲ ޝާހިދު، އިންޑިއާގެ...