ރާއްޖެ ޚަބަރު

މިއަދު ޕޮޒިޓިވްވީ 81 މީހުން، 111 މީހަކު ރަނގަޅުވި

ރާއްޖެއިން މިއަދު ކޮވިޑް19 އަށް ޕޮޒިޓިވްވީ 81  މީހަކު  ކަމަށް ހެލްތު ޕްރޮޓެކްޝަން އެޖެންސީ އިން ބުނެފިއެވެ. އެޗްޕީއޭ އިން ބުނީ މިއަދު ޕޮޒިޓިވްވި މީހުންގެ ތެރޭގައި  ހިމެނެނީ 58 ދިވެހިންނާއި 23 ބިދޭސީއަކު...

އިންސާފު ގާއިމްކުރަން ލިބުމުންވެސް އަނިޔާގެ ވާހަކަ ދެއްކުމަކީ މާނައެއް އޮތް ކަމެއް ނޫން: އަލީ ހުސައިން

އިންސާފު ގާއިމް ކުރަން ލިބުމުން ވެސް އަނިޔާގެ ވާހަކަ ދެއްކުމަކީ އެއްވެސް މާނައެއް އޮތް ކަމެއް ނޫން ކަމަށް ރައްޔިތުން މަޖިލީހުގެ ކެންދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު އަލީ ހުސައިން ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ. އަލީ ހުސައިން ކުރެއްވި...

މާފުށި ޖަލުގައި މީހުންގެ ގަޔަށް ބަޑި ޖެހި ގޮތުގެ ހަގީގަތް ރައްޔިތުންނަށް ސާފުވާން ޖެހޭ: އެމްޑީޕީ

ދެހާސް ތިންވަނަ އަހަރުގެ ސެޕްޓެމްބަރު މަހުގެ 19ވަނަ ދުވަހު މާފުށި ޖަލުގައި ހިނގާދިޔަ ބަޑި ޖެހުމުގެ ހާދިސާގައި އެތައް ގައިދީންތަކަކަށް ލިބުނު އަނިޔާއާ ގުޅޭ ގޮތުން އެތައް ކަމެއް އޮޅުން އަރާފައިވާ ކަމަށާއި އެކަމުގެ...

މައުމޫނަށް ވުރެ ނަޝީދުގެ އަނިޔާވެރިކަން މިއަދު ވަނީ ބޮޑުވެފައި: ޝުއައިބު

ކުރީގެ ރައީސް މައުމޫން އަބްދުލްގައްޔޫމަށް ވުރެ ކުރީގެ ރައީސް އަދި އެމްޑީޕީގެ ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދުގެ އަނިޔާވެރިކަން ބޮޑުވެފައިވާ ކަމަށް އެޕާޓީގެ ފިޔަވަޅު އަޅާ ކޮމެޓީ އިން ދާދިފަހުން އެކަހެރި ކޮށްފައިވާ އެ ކޮމެޓީގެ...

މައުމޫންގެ އަނިޔާވެރިކަން ހައްދު ފަހަނަ އަޅާ ދިޔަ ދުވަހަކީ އީވާން ނަސީމް މަރާލި ދުވަސް: ނަޝީދު

ކުރީގެ ރައީސް މައުމޫން އަބްދުލްގައްޔޫމްގެ އަނިޔާވެރިކަން ހައްދު ފަހަނަ އަޅާ ދިޔަ ދުވަހަކީ މާފުށީ ޖަލުގައި އީވާން ނަސީމް މަރާލި ދުވަސް ކަމަށް ކުރީގެ ރައީސް، މުހައްމަދު ނަޝީދު ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ. އީވާން ނަސީމްގެ މަރުގެ...

ފުރަތަމަ ފަހަރަށް ރާއްޖެއިން ޑިފެންސް އެޑްވައިޒަރަކު ހަމަޖައްސައިފި

ރާއްޖެއިން ފުރަތަމަ ފަހަރަށް ޑިފެންސް އެޑްވައިޒަރަކަށް ބޭފުޅަކު ހަމަޖައްސައިފިއެވެ. އެމަގާމަށް ހަމަޖައްސާފައި ވަނީ ކާނަލް އަބްދުއްރައޫފެވެ. އޭނާ ހަމަޖެއްސީ ރާއްޖެއިން މެލޭޝިޔާ އަށް ކަނޑައެޅި ޑިފެންސް އެޑްވައިޒަރުގެ މަގާމަށެވެ. މިވަގުތު މެލޭޝިޔާ އަށް ޑިފެންސް...