ރާއްޖެ ޚަބަރު

ޗައިނާ އަދި އިންޑިއާގެ ސަފީރުންނާ ޝާހިދު ބައްދަލުކުރައްވައިފި

ޗައިނާ އަދި އިންޑިއާއިން ދިވެހިރާއްޖެއަށް ކަނޑައަޅާފައި ތިއްބަވާ ސަފީރުންނާއެކު ފޮރިން މިނިސްޓަރު އަބްދުﷲ ޝާހިދު ބައްދަލުކުރައްވައިފިއެވެ. ފޮރިން މިނިސްޓްރީ އިން ބުނީ ޗައިނާއިން ދިވެހިރާއްޖެއަށް ކަނޑައަޅާފައި ހުންނަވާ ސަފީރު ޖަންގް ލިޖޮންގް އާއެކު މިނިސްޓަރ...

އިދިކޮޅު މުޒާހަރާގައި ބައިވެރިވި މީހުންނަށް ވަޒީފާގެ ބިރު ދައްކާތީ އެކަން ކުށްވެރިކޮށްފި

ފަސް އަހަރު ދުވަހަށް ޖަލަށް ލުމަށް ހުކުމް ކޮށްފައިވާ އިދިކޮޅު ލީޑަރު އަދި ކުރީގެ ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން މިނިވަން ކުރުމަށް ގޮވާލާ އިދިކޮޅު ޕްރޮގްރެސިވް ކޮންގްރެސް ކޯލިޝަން އިން ކަނޑުމަތީގައާ އަދި ރާއްޖޭގެ...

މައްސަލަ ހައްލުކޮށް މުޅި ހުޅުމާލެ އަށް ކަރަންޓު ދީފި

ދިމާވި ޓެކްނިކަލް މައްސަލައަކާއި ގުޅިގެން މުޅި ހުޅުމާލެއިން ކަރަންޓު ކެނޑިފައި އޮތްތާ ދެ ގަޑި އިރެއްހާއިރު ފަހުން މުޅި ހުޅުމާލެ އަށް ކަރަންޓު ދީފިއެވެ. މާލެ ސަރަހައްދަށް ކަރަންޓުގެ ހިދުމަތް ފޯރު ކޮށްދެމުން ގެންދާ...

ލަންކާ ސަރަހައްދުގައި އުފެދުނު ކޮޅިގަނޑު ތޫފާނަކަށް, ހަފްތާ ބަންދުގައި ރާއްޖޭގެ މޫސުން ގޯސްވެދާނެ

ސްރީލަންކާ ސަރަހައްދުގައި އުފެދުނު ކޮޅިގަނޑު ތޫފާނަކަށް މިހާރު ބަދަލުވެފައިވާ ކަމަށާއި އެހެންކަމުން ކުރިޔަށް އޮތް ހަފްތާ ބަންދުގައި ރާއްޖޭގެ މޫސުން ގޯސްވެދާނެ ކަމަށް މޫސުމާއި ބެހޭ ގައުމީ އިދާރާ (މެޓް އޮފީސް) އިން ބުނެފިއެވެ....

ބޭންކުން ނެގި ފައިސާތަކެއް ގެއްލިގެން ރިޕޯޓު ކުރުމުން ފުލުހުން އާއްމުންގެ އެހީއަށް އެދިއްޖެ

މީހަކު ބޭންކް އިން ނެގި ފައިސާގެ ތެރެއިން ގިނަ އަދަދެއްގެ ފައިސާ މަގުމައްޗަށް ގެއްލިފައިވާތީ އެ ފައިސާތައް ހޯދުމަށް އާއްމުންގެ އެހީތެރިކަމަށް ފުލުހުން އެދިއްޖެއެވެ. ފުލުހުން ބުނީ ބޭންކް އިން ނެގި ފައިސާގެ ތެރެއިން...

ރާއްޖޭގެ އެންމެ ފުރަތަމަ ވާޗުއަލް ރިއަލިޓީ ކެފޭ ހުޅުވައިފި

ރާއްޖޭގެ އެންމެ ފުރަތަމަ ވާޗުއަލް ރިއަލިޓީ ކެފޭ ހުޅުވައިފިއެވެ. ގާކޮށީގައި ހުޅުވާފައިވާ މި ކެފޭ އަކީ ހާފް ޓީން މޯލްޑިވްސް އިން ހިންގާ ކެފޭއެކެވެ. މި ކެފޭ ހުޅުވާފައި ވަނީ ރޭގައެވެ. ކެފޭ ހުޅުވައި...