އަރްބާ ވުމަންސް ޓީމް އިވެންޓު ޗެމްޕިއަންޝިޕްގެ ފައިނަލް މެޗު

PHOTO: ARBA womens team event championship ge final match