އުތުރާއި މެދު ރާއްޖެތެރެއަށް މާދަމާ މޫސުން ގޯސް ވެދާނެ ކަމަށް މޫސުމާ ބެހޭ ގައުމީ އިދާރާ (މެޓު) އިން ލަފާކޮށްފިއެވެ.

މެޓުން ބުނީ މާދަމާ އިން ފެށިގެން އުތުރާއި މެދުރާއްޖެ ތެރޭގެ އެކި ހިސާބުތަކަށް ވިއްސާރަކޮށް ގުގުރުން އެކަށީގެންވާ ކަމަށެވެ. އަދި ދެކުނުގެ އަތޮޅުތަކަށް ކެރީގެ އަސަރު ފޯރުން ވެސް އެކަށީގެންވާ ކަމަށެވެ.

ވައިޖެހޭނެ ކަމަށް ލަފާ ކުރެވެނީ ހުޅަނގާއި ހުޅަނގު ދެކުނުން 8-18 މޭލު ބާރު މިނުގައި ކަމަށާއި ވިލާގަނޑުގައި ގަޑިއަކު ގާތްގަނޑަކަށް 35-40 މޭލު ބާރު މިނުގައި ވައިޖެހޭނެ ކަމަށް ލަފާ ކުރެވޭ ކަމަށް ވެސް މެޓުން ބުންޏެވެ.

މެޓުން ބުނީ ކަނޑުތައް އާދައިގެ ވަރަކަށް ގަދަވެފައި ވިލާގަނޑުގައި އިތުރަށް ގަދަވާނެ ކަމަށެވެ.