މާލޭގައި މާރާމާރީ ހިންގައި މީހަކު ރޭ ޒަހަމްކޮށްލައިފައި ވަނިކޮށް، އަނެއްކާވެސް މިއަދު މާރާމާރީ ހިންގައި، ދެ މީހަކު ޒަހަމްކޮށްލައިފިއެވެ.

ފުލުހުން ބުނީ މާރާމާރީ ހިންގާފައި ވަނީ ޝަހީދުއަލި މިސްކިތް ކައިރީގައި މިއަދު މެންދުރުފަހު ކަމަށެވެ. އަދި ބުނީ ޒަހަމްވި ދެ މީހުންނަށް އައިޖީއެމްއެޗްގައި ފަރުވާދެމުންދާ ކަމަށެވެ. ހާދިސާގެ ރިޕޯޓް ލިބުނީ މެންދުރުފަހު 12:45 އެހާކަންހާއިރު ކަމަށް ފުލުހުން ބުންޏެވެ.

ނަމަވެސް މި މާރާމާރީއާ ގުޅިގެން ބަޔަކު ހައްޔަރު ކުރި ކަމެއް އަދި ނުބުނެއެވެ.

ދަރުބާރުގެ ކައިރީގައި ރޭ ހިންގި މާރާމާރީއާ ގުޅިގެން ދެ މީހަކު ވަނީ ހައްޔަރުކޮށްފައެވެ. ރޭގެ މާރާމާރީގައި ޒަހަމްވި މީހާއަށް ފަރުވާ ދީފައި ވަނީ ސެނަހިޔާ ހޮސްޕިޓަލުގައެވެ.