މާލޭގައި މާރާމާރީ ހިންގައި މީހަކު ޒަހަމްކޮށްލައިފިއެވެ.

ފުލުހުން ބުނީ މިރޭ 10:30 އެހާކަންހާއިރު، ދަރުބާރުގެ ކައިރީގައި މާރާމާރީއެއް ހިންގައިގެން އުލޭ ކަމަށް ފުލުހުންނަށް ރިޕޯޓްކޮށްފަައިވާ ކަމަށާއި އެ މާރާމާރީގައި ޒަހަމްވި މީހާ ސެނަހިޔާ ހޮސްޕިޓަލުގައި ފަރުވާދެމުންދާ ކަމަށެވެ. އޭނާގެ ހާލަތު ސީރިއަސް ނޫން ކަމަށް ހޮސްޕިޓަލާ ހަވާލާދީ ފުލުހުން ބުންޏެވެ.

ފުލުހުން ބުނީ މާރާމާރީ ހިންގިކަމުގެ ތުހުމަތުގައި ދެ މީހަކު ހައްޔަރުކޮށް، މައްސަލަ ތަހުގީގުކުރަމުންދާ ކަމަށެވެ.