އިދިކޮޅު ރިޔާސީ ކެންޑިޑޭޓް، ޑރ. މުހައްމަދު މުއިއްޒަށް ރިޔާސީ އިންތިހާބު ކާމިޔާބުވެއްޖެ ކަމަށް ނިންމައި، އެމަނިކުފާނަށް މަރުހަބާ ކިޔަން ފަށައިފިއެވެ.

މިހާތަނަށް ދެ ބައިކުޅަ އެއްބައަށް ވުރެ ފޮށި ވަނީ ގުނާފައެވެ. މިހާތަނަށް ގުނި ފޮށިތަކުން މުއިއްޒު ކުރި ހޯއްދަވާފައި ވަނީ 12،000 ވުރެ ގިނަ ވޯޓުގެ ފަރަގުންނެވެ. މިހާތަނަށް ގުނާފައި ވަނީ 442 ފޮށްޓެވެ.

(ތަފްސީލު އަންނަނީ...)