މިއަދު ބޭއްވި ރިޔާސީ އިންތިހާބުގެ ދެވަނަ ބުރުގެ ވޯޓު ގުނުން ކުރިޔަށް ދާއިރު، މިހާތަނަށް ގުނި ފޮށިތަކުން ޕީއެންސީގެ ރިޔާސީ ކެންޑިޑޭޓު ޑރ. މުހައްމަދު މުއިއްޒު ކުރި ހޯއްދަވައިފިއެވެ.

މިހާތަނަށް 101 ފޮށި ގުނިއިރު ޑރ. މުއިއްޒަށް 9,387 ވޯޓު ލިބިވަޑައިގެންނެވިއިރު އެމްޑީޕީގެ ރިޔާސީ ކެންޑިޑޭޓު އަދި ރައީސް އިބްރާހީމް މުހައްމަދު ސޯލިހަށް ލިބިވަޑައިގަތީ 7,705 ވޯޓެވެ.

ޕަސެންޓުން ބަލާއިރު ޑރ. މުއިއްޒަށް 55 ޕަސެންޓު މިހާތަނަށް ގުނި ވޯޓު ފޮށިން ލިބިވަޑައިގެންނެވިއިރު ރައީސް ސޯލިހަށް ލިބިވަޑައިގަތީ 45 ޕަސެންޓެވެ.

ތަފްސީލް އަންނަނީ....