މިއަދު ކުރިއަށްދާ ރިޔާސީ އިންތިހާބުގެ ދެވަނަ ބުރުގައި މިހާތަނަށް 60 ޕަސެންޓް މީހުން ވޯޓުލާފައިވާ ކަމަށް އިލެކްޝަން ކޮމިޝަން (އީސީ) އިން ހާމަކޮށްފިއެވެ.

މި ފަހަރުގެ އިންތިހާބުގައި ވޯޓުލިމުގެ ހައްގު 282،804 ލިބިގެންވެއެވެ. މިއަދު މެންދުރުފަހު ދޭއް ޖެހުމާއި ހަމައަށް 171,954 މީހުން ވޯޓުލާފައިވެއެވެ. އެއީ ވޯޓުލުމުގެ ހައްގު ލިބިގެންވާ 60.8 ޕަސެންޓް މީހުންނެވެ. ވޯޓުނުލާ ވަނީ 39.2 ޕަސެންތް މީހުންނެވެ.

މިފަހަރުގެ އިންތިހާބުގައި ވޯޓުލުމުގެ ހައްގު ލިބިގެން ވަނީ 282،804 މީހުންނަށެވެ. މި އިންތިހާބުގައި 586 ވޯޓު ފޮށްޓެއް ބަހައްޓާފައިވެއެވެ.