ސްޓޭޓް ޓްރޭޑިން އޮގަނައިޒޭޝަން (އެސްޓީއޯ)އިން ވިއްކާ ޕެޓްރޯލާއި ޑީސަލްގެ އަގު އަނެއްކާވެސް ހެޔޮކޮށްފިއެވެ.

އެންމެފަހުން ތެލުގެ އަގު ހެޔޮކުރީ މިދިޔަ މަހުގެ އެއްވަނަ ދުވަހުއެވެ. މިއީ ތެލުގެ އަގު ޖެހިޖެހިގެން ހެޔޮކުރި ދެ ވަނަ މަހެވެ.

އަލަށް ގެނައި ބަދަލާ އެކު، ދެ މަސް ދުވަހުން ޕެޓްރޯލް ލިޓަރަހުން ހެޔޮވެފައި ވަނީ އެއް ރުފިޔާ 24 ލާރިއެވެ. އަދި ޑީސަލް ލިޓަރަކުން ދެ މަސް ދުވަސް ތެރޭ ހެޔޮވެފައި ވަނީ އެއް ރުފިޔާ 25 ލާރިއެވެ.

މި މަހު ތެލަށް ގެނައި ބަދަލު އެސްޓީއޯގެ ޓްވީޓުގައި:

https://twitter.com/stoplc/status/1666882873440473089?s=46&t=xapWNGbbfBd0uN9xb5fzNA

މިރޭ 12:00 އިން ފެށިގެން ފިއުލް ސަޕްލައިސް މޯލްޑިވްސް (އެފްއެސްއެމް)ގެ ސްޓޭޝަން ތަކުން ހެޔޮ އަގުގައި ތެޔޮ ލިބޭނެއެވެ.