ރޭ ފުވައްމުލަކުގައި ސައިކަލެއް ކޮންޓްރޯލްނުވެ އެކްސިޑެންޓުވެއްޖެއެވެ.

ފުލުހުން ބުނީ ފުވައްމުލަކު ސިޓީގައި ސައިކަލެއް ކޮންޓްރޯލް ނުވެ ޒިބްރާ ކްރޮސް ޕޯސްޓް ދަނޑެއްގައި ޖެހި އެކްސިޑެންޓެއް ހިނގާފައިވާ ކަމަށް ރިޕޯޓް ލިބުނީ ރޭ 23:34 އެހާކަންހާއިރު ކަމަށެވެ. އެ އެކްސިޑެންޓްގައި އަނިޔާވި މީހާ އަށް އެންމެ ފުރަތަމަ ފަރުވާ ދިނީ ފުވައްމުލަކު ހޮސްޕިޓަލުގައެވެ.

ފުލުހުން ބުނީ އެމީހާގެ ހާލު ސީރިއަސް ކަމަށާއި އެހެންކަމުން ރޭ ފަތިހު އިތުރު ފަރުވާ އަށް މާލެ ފުރުވާލާފައިވާ ކަމަށެވެ. އެ ހާދިސާގައި އަނިޔާވީ 32 އަހަރުގެ ދިވެހި ފިރިހެނަކަށެވެ.