ޒަކާތު ފަންޑުގެ އެހީގައި ގާޒާގައި ހާލުގައި ޖެހިފައިވާ މީހުންނަށް ކާބޯތަކެތި ފޯރުކޮށްދޭން ނިންމާ އެކަން ކުރުމަށް މަސައްކަތް ކުރަމުން އަންނަ ކަމަށް އިސްލާމިކް މިނިސްޓަރު ޑރ. މުހައްމަދު ޝަހީމް އަލީ ސައީދު ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

މިނިސްޓަރު ޝަހީމް އެކްސްގައި ކުރެއްވި ޕޯސްޓެއްގައި ވިދާޅުވީ ރައީސް ޑރ. މުހައްމަދު މުއިއްޒުގެ އިރުޝާދުގެ ދަށުން ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޒަކާތު ފަންޑުން ފަލަސްތީނަށުގެ ގާޒާގެ އަހުންނާއި އުހުތުންނަށް ކާބޯތަކެތީގެ އެހީތެރިކަމެއް ފޯރުކޮށްދިނުމަށް މަސައްކަތް ކުރަމުން އަންނަ ކަމަށެވެ.

މިދިޔަ އަހަރުގެ އޮކްޓޫބަރު މަހުން ފެށިގެން އިސްރާއީލުން ފަލަސްތީނަށް ދެމުން ގެންދާ ހަމަލާތަކާއި ގުޅިގެން ފަލަސްތީނުގެ އެތައް ބަޔަކު ވަނީ ހާލުގައި ޖެހިފައެވެ. އެތައް ބައެއްގެ ގެދޮރު ވަނީ ސުންނާފަތި ވެފައެވެ.

ރާއްޖޭން ފަލަސްތީނުގެ ރައްޔިތުންނަށް އެހީވުމަށްޓަކައި ގިނަ ހަރަކާތްތަކެއް މީގެކުރިން ވެސް ހިންގާފައިވެއެވެ. އަދި ކުރީގެ ސަރުކާރުން ފަލަސްތީނު ރައްޔިތުންނަށް އެހީވުމަށް ދެ މިލިއަން މަސްދަޅު ފޮނުވާފައިވެއެވެ.