ރާއްޖޭގެ ރައްޔިތުން ތިބީ ފަލަސްތީނު ރައްޔިތުންނާއެކު ކަމަށް ހާމަ ކުރަމުން އަންނާތީ އެގައުމުގެ ރައްޔިތުން ރާއްޖެ އަށް ނައުމަށް އެގައުމުގެ ސަރުކާރުން އަންގައިގިއެވެ.

އިސްރާއީލުގެ ފޮރިން މިނިސްޓްރީން ވަނީ ރާއްޖޭގައި އިސްރާއީލާއި ދެކޮޅު ހަރަކާތްތައް ވަރުގަދަ ކުރަމުން އަންނަ ކަމަށާއި އެހެންކަމުން މި ދަނޑިވަޅުގައި ރާއްޖެ އަށް އެގައުމުގެ ރައްޔިތުން ދަތުރު ނުކުރުމަށް އެދިފައެވެ.

އެގައުމުން އެހެން ބުނެފައިވާއިރި ރާއްޖެއަށް ރާޅާ އެޅުމަށް އާއްމުކޮށް އަންނަ އިސްރާއީލުގެ ރައްޔިތަކު ވަނީ ރާއްޖެއަކީ ހައްދު ފަހަނައަޅާފައިވާ ޖަމާއަތްތަކަށް ފަންޑު ކުރާ ގައުމެއް ކަމަށް ބުނެފައެވެ.

ރާއްޖެއިން އަންނަނީ ފަލަސްތީނުގެ ރައްޔިތުންނަށް އެހީވުމަށާއި އަދި އެގައުމުގެ ރައްޔިތުންނާއެކު ތިބިކަން ހާމަ ކުރުމަށް ގިނަ ހަރަކާތްތަކެއް ހިންގަމުންނެވެ.