ގާޒާގެ ރައްޔިތުންނަށް 27 ޓަނުގެ އިންސާނީ އެހީ ފޯރުކޮށްދޭނެ ކަމަށް ރަޝިޔާގެ ހާރިޖީ ވުޒާރާއިން ބުނެފިއެވެ.

ގާޒާއަށް ބޭނުންވާ އެހީ ހިފައިގެން ދަތުރުކުރާ މަތިންދާ ބޯޓު މިސްރު-ގާޒާ ރަފާހު ކްރޮސިންއާ ގާތްގަނޑަކަށް 50 ކިލޯމީޓަރު (31 މޭލު) ދުރުގައި އޮންނަ މިސްރުގެ ސިޓީއެއް ކަމަށްވާ އެލް އަރީޝް އަށް ދަނީ ދަތުރުކުރަމުންނެވެ.

ރަޝިޔާއިން ފަލަސްތީނަށް އެހީ ފޯރުކޮށް ދިނުމަށް ނިންމާފައި މިވަނީ ގާޒާއާ އެކު މިސްރުގެ ބޯޑަރު ކްރޮސިން އަލުން ހުޅުވައި އިންސާނީ އެހީގެ ސާމާނު ހިފައިގެން ދަތުރުކުރާ 20 ޓްރަކަށް ހުރަސްކުރުމުގެ ހުއްދަ ދިނުމަށް މިސްރުގެ ރައީސް އަބްދުލް ފައްތާހު އަލް ސީސީ އެއްބަސްވެވަޑައިގެންފައިވާ ދަނޑިވަޅެއްގައެވެ.

އިޒްރޭލުން ގާޒާއަށް ދެމުންދާ ބައިނަލްއަގްވާމީ ގިނަ ގައުމުތަކަކުން، ހާއްސަކޮށް އަރަބި ދުނިޔޭގެ ގައުމުތަކުން ދަނީ ކުށްވެރިކުރަމުންނެވެ. އދގެ ސެކެރެޓަރީ ޖެނެރަލް އެންޓޯނިއޯ ގުޓިއަރޭޒް އިއްޔެ ވަނީ އިޒްރޭލާ ހަމާސް ޖަމާއަތާއި ދެމެދު ހިނގަމުންދާ ހަމަނުޖެހުންތައް ހުއްޓާލުމަށް ގޮވާލާފައެވެ.

އިޒްރޭލުން ގާޒާގެ އަލްއަހްލީ ހޮސްޕިޓަލަށް ދިން ހަމަލާ ކުށްވެރިކުރަމުން ގުޓެރޭޒް ވިދާޅުވީ ހޮސްޕިޓަލްތަކާއި ސިއްހި މުވައްޒަފުންނަކީ ބައިނަލްއަގުވާމީ ގާނޫނުތަކުގެ ދަށުން ހިމާޔަތް ލިބިފައިވާ ބައެއް ކަމަށެވެ.