މަނީލޯންޑްރިން އާއި ރިޝްވަތުގެ ކުށް ސާބިތުވެ، 11 އަހަރުގެ ޖަލު ހުކުމް ތަންފީޒު ކުރައްވަމުން ގެންދަވާ ކުރީގެ ރައީސް ޔާމީން، ގެއަށް ބަދަލުކުރަން ނިންމާފައިވާ ކަން ސަރުކާރުން ވެސް ކަށަވަރުކޮށްދީފިއެވެ.

މިކަން ސަރުކާރުގެ އިސް އޮފިޝަލަކު "ހަތާވީސް"އަށް ވަނީ ކަށަވަރުކޮށްދީފައެވެ.

ޔާމީން މިއަދު ގެއަށް ބަދަލު ކުރަން ނިންމާފައި މިވަނީ އިއްޔެ ބޭއްވި ރިޔާސީ އިންތިހާބުގެ ދެވަނަ ބުރު ޕީއެންސީގެ ރިޔާސީ ކެންޑިޑޭޓު ކާމިޔާބު ކޮށްފައި ވަނިކޮށެވެ.

މުއިއްޒު ވަނީ އިއްޔެ ބޭއްވި އިންތިހާބު 54 ޕަސެންޓާ ގާތުން ހޯއްދަވައިފައެވެ.

މުއިއްޒު ހޯއްދެވި ކާމިޔާބީ އަށް ރައީސް އިބްރާހީމް މުހައްމަދު ސޯލިހު ވެސް އަދި ސަރުކާރުގެ އިސްވެރިން ވެސް ވަނީ މަރުހަބާ ދަންނަވައިފައެވެ.