ގދ. ވާދޫގައި ބަހައްޓާފައިވާ ވޯޓު ފޮއްޓެއް ފަޅާލައިފިއެވެ.

މިކަމާއި ގުޅިގެން ފުލުހުން މިއަދު ބުނީ ވާދޫގައި ވޯޓުލާން ދިޔަ މީހަކު ވޯޓު ފޮށި ފަޅާލާފައިވާ މައްސަލައެއް ރިޕޯޓު ކޮށްފައިވާ ކަމަށެވެ.

އެ މައްސަލާގައި ވޯޓުލާ މަރުކަޒުގައި ފުލުހުން ހަރަކާތްތެރިވަމުން އަންނަ ކަމަށްވެސް ބުންޏެވެ.

އަދި އެ މައްސަލާގައި އެމީހާ ހައްޔަރު ކޮށްފައިވާ ކަމަށް ފުލުހުން ބުނެއެވެ.