ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ފޭދޫ ދާއިރާގެ މެމްބަރު މުހައްމަދު ނިހާދަށާއި އައްޑޫ މަރަދޫ ދާއިރާގެ މެމްބަރު އިބްރާހިމް ޝަރީފް (މަވޯޓާ(އަށް ހަމަލާދީފިއެވެ.

ވަކި ވަކިން ހިނގި މި ހާދިސާގެ ތެރެއިން މެމްބަރު ޝަރީފަށް ހަމަލާދީފައިވަނީ މަންހެޓަން ހޮޓަލުގައި ހުންނަވަނިކޮށް ގްރޫޕަކުންނެވެ.

މަވޯޓާއަށް ދިން ހަމަލާގައި އަނިޔާވެފައި

ފުލުހުން ބުނީ ނިހާދު ގައިގައި ޖަހާފައިވާ މައްސަލައެއް 11:45 ހާއިރު ލިބިފައިވާ ކަމަށެވެ. އެކަމާއި ގުޅިގެން ބަލަންޖެހޭ ކަންކަން ބަލަމުންދާ ކަމަށް ފުލުހުން ބުންޏެވެ.

މަވޯޓާއަށް ދިން ހަމަލާއާ ގުޅިގެން އޭނާގެ މޫނު މައްޗާއި ލޯ ކައިރި ވަނީ ވަރަށް ބޮޑަށް ދުޅަވެފައެވެ.

މަވޯޓާ ޝަރީފަށް ހަމަލާދިނުމުން ފުލުހުން އެތަނުގައި ހަރަކާތްތެރިވަނީ: ދެ މެމްބަރަކަށް ދިން ހަމަލާ ފުލުހުން ދަނީ ބަލަމުން.