މާލެ އާއި ހުޅުލެއާ ދެމެދު އަޅާފައިވާ ސިނަމާލެ ބްރިޖުގެ މަސައްކަތުގައި އުޅުނު ބިދޭސީއަކު ރޭ މަރުވެއްޖެއެވެ.

ފުލުހުން ބުނީ ސިނަމާލެ ބްރިޖުގެ މަސައްކަތުގައި އުޅުނު އިންޑިއާ މީހަކު އަނބުރައިގަނެގެން ޓްރީޓޮޕް ހޮސްޕިޓަލަށް ރޭ ގެންގެންދިޔަ ކަމަށެވެ. ހޮސްޕިޓަލަށް ގެންދިޔައިރުވެސް އޭނާ މަރުވެފައިވާ ކަމަށް ޓްރީޓޮޕާ ހަވާލާދީ ފުލުހުން ބުންޏެވެ.

މަރުވެފައި ވަނީ އިންޑިއާ ފިރިހެނެކެވެ.