ހދ. ނޮޅިވަރަމް ފުޓްސަލް ދަނޑުގައި ރޯވެއްޖެއެވެ.

ފުލުހުން މިއަދު ބުނީ އެ ހާދިސާ ހިނގި ކަމުގެ ރިޕޯޓު ލިބުނީ މިއަދު ފަތިހު 5:24 ހާއިރު ކަމަށެވެ. ފުލުހުން ބުނީ އެ ހާދިސާގައި އެއްވެސް މީހަކަށް އަނިޔާ ނުވާ ކަމަށާއި މައްސަލަ ބަލަމުން އަންނަ ކަމަަށެވެ.

މީގެކުރިން ވެސް ނޮޅިވަރަމް ޓާފް ދަނޑުގައި އަޅަން ގެނައި ޓާފްތަކެއްގައި ރޯވިއެވެ. އޭރު އެޖަން ކުރީ ބަޔަކު ގަސްތުގައި ކަމަށްވެއެވެ.

ނަމަވެސް މިއަދު ފަތިހު ފުޓްސަލް ދަނޑުގައި ރޯކުރީ ކަމެއް ނުވަތަ ރޯވީ ކަމެއް އަދި ނޭނގެއެވެ.