މާލޭގައި ރޭ ވެސް ޕާކު ކޮށްފައި ހުރި ސައިކަކުތަކެއްގައި ރޯކޮށްލައިފިއެވެ.

އެކަމާއި ގުޅޭ ގޮތުން ފުލުހުން މިއަދު ބުނީ މާލޭގެ މެހެލި ގޯޅީގައި ހުރި ސައިކަލުތަކެއްގައި އަލިފާން ރޯވެފައިވާ ކަމުގެ ރިޕޯޓު ރޭ 00:34 ހާއިރު ލިބިފައިވާ ކަމަށެވެ.

އެ ހާދިސާގައި އެ ސަރަހައްދުގައި ހުރި ފަސް ސައިކަލަކާއި ބައިސިކަލެއްގައި ރޯވެފައިވާއިރު އެތަކެތި ބޭނުން ނުކުރެވޭ ވަރަށް އަނދާފައިވާ ކަމަށް ފުލުހުން ބުންޏެވެ.

އެ މައްސަލަ ފުލުހުން އަންނަނީ ތަހުގީގު ކުރަމުންނެވެ.

މީގެ ދެ ހަފްތާއެއްހާ ދުވަސް ކުރިން ވެސް ސައިކަލުތަކެއްގައި ރޯކޮށްލިއެވެ. އެ މައްސަލާގަައި މީހަކު ވަނީ ހައްޔަރުވެސް ކޮށްފައެވެ.