ނ. މާފަރުގައި ބިދޭސީއަކު ގެނބިގެން މަރުވެއްޖެއެވެ.

އެ ހާދިސާ ހިނގީ މިއަދު ހެނދުނުގެ ވަގުތެއްގައެވެ. ފުލުހުން މިއަދު ބުނީ މަރުވި މީހާ އަކީ 35 އަހަރުގެ ލަންކާ ރައްޔިތެއް ކަމަށެވެ. އެމީހާ އަކީ މާފަރު ލޭންޑިން ކްރާފްޓެއްގައި މަސައްކަތް ކުރާ މީހެއް ކަމަށް ފުލުހުން ބުންޏެވެ.

އަދި އެމީހާ މަރުވީ ވަލެއް ނެއްޓުމަށް މޫދަށް ފައިގެން އުޅުމުގެ ތެރޭގައި ގެނބިގެން ކަމަށް ވެސް ފުލުހުން ބުންޏެވެ.