ހުޅުމާލޭގައި މިރޭ ހިނގި އެކްސިޑެންޓުގައި އަނިޔާވި މީހުންގެ ތެރެއިން ދެ މީހެއްގެ ހާލު ސީރިއަސް ކަމަށް ފުލުހުން ބުނެފިއެވެ.

ފުލުހުން ބުނީ ހުޅުމާލެ ސެންޓްރަލް ޕާކު ކައިރީގައި ތިން ސައިކަލެއް ޖެހި އެކްސިޑެންޓެއް ހިނގައިގެން އުޅޭ ކަމުގެ ރިޕޯޓު ލިބިގެން ފުލުހުން ހަރަކާތްތެރިވަމުން އަންނަ ކަމަށެވެ.

ފުލުހުން ބުނީ މި އެކްސިޑެންޓު ހިނގި ކަމުގެ މައުލޫމާތު ފުލުހުންނަށް ލިބުނީ 19:42 ހާއިރު ކަމަށެވެ. އަނިޔާވީ ދެ ސައިކެއްގައި ތިބި ހަތަރު މީހަކަށެވެ. އެއީ ދެ އަންހެނުންނާއި ދެ ފިރިހެނުން ކަމަށެވެ.

ފުލުހުން ބުނީ އަނިޔާވި މީހުންގެ ތެރެއިން އަންހެނަކާއި ފިރިހެނެއްގެ ހާލު ސީރިއަސް ކަމަށެވެ.

އެ އެކްސިޑެންޓު ހިނގަން މެދުވެރިވި ސަބަބު ބަލަމުން އަންނަ ކަމަށް ފުލުހުން ބުންޏެވެ.