ލުބްނާނުން އިޒްރޭލަށް ރޮކެޓް ހަމަލާތަކެއް ދީފިއެވެ.

ރިޕޯޓްތައް ބުނާ ގޮތުން ރޮކެޓްތައް ފޮނުވާލާފައިވަނީ ލުބްނާނުގެ ދެކުނުންނެވެ.

ލުބްނާނުން އިޒްރޭލާ ދިމާލަށް ރޮކެޓް ފޮނުވާލާފައި މިވަނީ އިޒްރޭލު ސިފައިންނާ ލުބްނާނުގެ ހަތިޔާރު އެޅި ޖަމާއަތްތަކާ ދެމެދު ހަމަނުޖެހުންތަކެއް ހިނގާފައި ވަނިކޮށެވެ.

އިޒްރޭލު ސިފައިން މިސައިލްތަކަށް ރައްދު ދިނީ އާޓިލަރީ ބަޑީގެ ހަމަލާތަކަކުންނެވެ. ލުބްނާނުން 15 ވަރަކަށް ރޮކެޓް ފޮނުވާލާފައިވާއިރު އޭގެ ތެރެއިން ހަތަރު ރޮކެޓް ވަނީ ވައްޓާލާފައެވެ.