މާދަމާ އަކީ ސަރުކާރު ބަންދު ދުވަހެއް ކަމުގައި ރައީސް އިބްރާހީމް މުހައްމަދު ސޯލިހު ނިންމަވައިފިއެވެ.

އެކަން އިއުލާނު ކުރައްވާފައި ވަނީ ރައީސް އޮފީހުން ނެރުއްވި ބަޔާނެއްގައެވެ.

ރައީސް، އެގޮތަށް ނިންމެވީ އިއްޔެ ބޭއްވި ރިޔާސީ އިންތިހާބާ ގުޅޭ އެކިއެކި މަސައްކަތްތަކުގައި ހަރަކާތްތެރިވި ސަރުކާރުގެ ގިނަ އަދަދެއްގެ މުވައްޒަފުންނާއި އާންމު ރައްޔިތުން، ވޯޓާ ގުޅިގެން ކުރަން ޖެހުނު އެންމެހައި މަސައްކަތްތައް އަދި ނުނިމޭތީއެވެ.

އަދި މާދަމާ އަކީ ސަރުކާރު ބަންދު ދުވަހެއްގެ ގޮތުގައި ހަމަޖައްސަވައި ދެއްވުމަށް، އީސީން އެދިފައިވާތީއެވެ. އިންތިހާބާ ގުޅިގެން މިއަދުވެސް ސަރުކާރު ބަންދެވެ.