މިހާރު ކުރިޔަށްދާ ރިޔާސީ އިންތިހާބުގެ ވޯޓުލުމަށް ކަނޑައަޅާފައިވާ ވަގުތު ހަމަވުމާއި ގުޅިގެން ބައެއް ވޯޓު ފޮށިތައް ބަންދު ކުރަން ފަށައިފިއެވެ.

މިއަދު ހެނދުނު 8:00ގައި ފެށި ވޯޓުލުން ކުރިޔަށް ގެންދިއުމަށް ހަމަޖެހިފައި ވަނީ ހަވީރު 17:00ގައެވެ. ވޯޓުލުން ބަންދު ކޮށްފައި ވަނީ ކިއޫގައި ވޯޓުލުމަށް އެއްވެސް މީހަކު ނެތް މަރުކަޒުތަކުގައެވެ.

އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަން އިން ބުނީ މިއަދުގެ 16:00އާ ހަމައަށް 221،496 މީހުން ވޯޓުލާފައިވާ ކަމަށެވެ. މިއީ ވޯޓުލުމުގެ ހައްގު ލިބިފައިވާ 282،804 މީހުންގެ ތެރެއިން 78.32 ޕަސެންޓު ވޯޓެވެ.