އެހެން އަހަރުތަކެކޭ ވެސް އެއްގޮތަށް މިއަދުން ފެށިގެން ގޮވާމުން ޒަކާތް ދައްކަން ބޭނުންވާ ފަރާތްތަކަށް އެ ފުރުސަތު ހުޅުވާލައިފިއެވެ.

އިސްލާމިކް މިނިސްޓްރީން މިއަދު ބުނީ މިއަދުން ފެށިގެން އަންނަ މަހުގެ 9ވަނަ ދުވަހުގެ ނިޔަލަށް ގޮވާމުން ޒަކާތް ދައްކަން ބޭނުންވާ ފަރާތްތަކަށް އެ ފުރުސަތު ހުޅުވާލާފައި އޮންނާނެ ކަމަށެވެ. ފިތުރު ޒަކާތުގެ ގޮތުގައި ދައްކާނީ އެބަޔަކު އާއްމު ގޮތެއްގައި ކެއުމަށް ބޭނުން ކުރާ ގޮވާމުގެ ބާވަތަކުން ބޮލަކަށް 2.4 ކިލޯގެ މިންވަރެވެ.

މާލެ ސިޓީގައި ދިރިއުޅޭ ފަރާތްތަކުގެ ތެރެއިން ގޮވާމުން ފިތުރު ޒަކާތް ދެއްކުމުގެ އިންތިޒާމުތައް އަމީނިއްޔާ ސްކޫލުގެ ހޯލުގައި ހަމަޖެހިފައި ވާނެ ކަމަށް އިސްލާމިކް މިނިސްޓްރީން ބުންޏެވެ.

މިއަހަރުގެ ރަމަޟާން މަހުގެ ފުރަތަމަ 10 ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ފިތުރު ޒަކާތުގެ ގޮތުގައި 1.5 މިލިއަން ރުފިޔާ ވަނީ ލިބިފައެވެ.

ފިތުރު ޒަކާތް ބަހަނީ ފަގީރުންނާއި މިސްކީނުންގެ ދަފުތަރުގައި ރަޖިސްޓްރީވާ ފަރާތްތަކަށެވެ.