ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އިންތިހާބުގައި ށ. ފުނަދޫ ދާއިރާއަށް އެމްޑީޕީގެ ޓިކެޓުގައި ކުރީގެ މެމްބަރު އިލްހާމު އަހްމަދު ވާދަކުރައްވާނެކަން އިއުލާނު ކުރައްވައިފި އެވެ.

އޭނާ ވަނީ މީގެކުރިން ޑީއާރުޕީޓިކެޓުގައި ގެމަނަފުށީ ދާއިރާ އަދި އޭގެ ފަހުން ޖުމްހޫރީ ޕާޓީގެ ޓިކެޓުގައި ދަނގެތި ދާއިރާގެ ގޮނޑި ފުރުއްވާފަ އެވެ.

އިލްހާމް އެމްޑީޕީއަށް ބަދަލުވީ ރިޔާސީ އިންތިހާބުގެ ދެވަނަ ބުރުގެ ކުރިން ސެޕްޓެމްބަރު 21, 2023 ގަ އެވެ.

ގއ. ގެމެނަފުށްޓަށް އުފަން އިލްހާމްގެ ސިޔާސީ ހަޔާތް ފެއްޓެވީ ޑީއާރުޕީންނެވެ. އޭނާ ވަނީ ފުޓްބޯޅަ އެސޯސިއޭޝަން އޮފް މޯލްޑިވްސް (އެފްއޭއެމް) ގެ ރައީސްކަން ވެސް ކުރައްވާފަ އެވެ.

މިހާރު މަޖިލީހުގައި ފުނަދޫ ދާއިރާގެ ގޮނޑި އެމްޑީޕީގެ ފަރާތުން ފުރުއްވަނީ މުހައްމަދު ޝާހިދު އެވެ