ގއ. ވިލިނގިލިން ހާލު ދެރަވެގެން އަވަސް ފަރުވާ އަށް މާލެ ގެނައި ކުޑަ ކުއްޖާ ނިޔާވެއްޖެއެވެ.

އުމުރުން 13 އަހަރުގެ އެކުއްޖާ ނިޔާވީ މިއަދުގެ ވަގުތުއްގައެވެ. އެކުއްޖާ އަށް އެންމެ ފުރަތަމަ ފަރުވާ ދިނީ ވިލިނގިލީގައި ހުންނަ އެރަށު ހޮސްޕިޓަލުންނެވެ. ނަމަވެސް އެކުއްޖާ އަވަސް ފަރުވާ އަށް މާލެ ގެނައުމުގައި ލަސްތަކެއް ކުރިމަތިވިއެވެ.

އެކަމުގެ ސަބަބުން އެރަށު ހޮސްޕިޓަލު ކައިރީގައި ބަޔަކު ނިކުމެ އިހުތިޖާޖުވެސް ކުރިއެވެ. އަދި އަތޮޅު ހޮސްޕިޓަލުގެ ނަން ވިލިނގިލި ހެލްތު ޕޯސްޓަށް ބަދަލުކުރިއެވެ.

އޭރު ގއ. އަތޮޅު ހޮސްޕިޓަލުން ބުނީ އެކުއްޖާ މާލެ ފޮނުވާލުމަށްޓަކައި އެ ހޮސްޕިޓަލުން ކުރަން ޖެހޭ އެންމެހާ މަސައްކަތްތައް ކޮށްފައިވާ ކަމަށެވެ. ބަލި މީހާ މާލެ ފޮނުވާލަނީ ޗާޓާ ކޮށްގެން ގެންނަ ފްލައިޓެއްގައި ކަމަށާއި ބަލިމީހާ ފޮނުވާލުން ލަސްވަނީ އެ ފްލައިޓު ނައިސްގެން ކަމަށް އެދުވަހު ހޮސްޕިޓަލުން ބުންޏެވެ.

އެކުއްޖާ އަށް ފަރުވާ ދެމުން އޭރުވެސް ދިޔައީ ވެންޓިލޭޓަރުގައެވެ.