އެސްޓީއޯގެ ސަބްސިޑަރީ ކުންފުނިތަކުގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭ އެލައިޑު އިންޝުއަރެންސްގެ މެނޭޖިން ޑިރެކްޓަރުގެ މަގާމަށް ބޭފުޅަކު ހަމަޖައްސައިފިއެވެ.

އެގޮތުން އެސްޓީއޯ އިން ބުނީ އެކުންފުނީގެ ބޯޑުން، އެލައިޑު އިންޝުއަރެންސްގެ މެނޭޖިން ޑިރެކްޓަރުގެ މަގާމަށް ހުސައިން ލުވައިޒް ހަމަޖައްސައިފައިވާ ކަމަށެވެ. އޭނާ އެ މަގާމަށް ހަމަޖެއްސީ މިއަދު ކަމަށް ވެސް ސަރުކާރުގެ އެންމެ ބޮޑު ވިޔަފާރި ކުންފުނި އެސްޓީއޯ އިން ބުންޏެވެ.

އެސްޓީއޯގެ ފުރާޅުގެ ދަށުން އުފެދުނު އެލައިޑު އިންޝުއަރެންސް ކުންފުންޏަކީ ރާއްޖޭގެ އެންމެ ފުޅާ ދާއިރާއެއްގައި އިންޝުއަރެންސްގެ ހިދުމަތް ފޯރުކޮށްދެމުން އަންނަ ކުންފުންޏެވެ.