ދަ ޑިމޮކްރެޓްސްގެ ފުރަތަމަ އެތެރޭގެ އިންތިހާބުގެ ވަގުތީ ނަތީޖާ އަދިވެސް އިއުލާނު ނުކުރާއިރު އެ އިންތިހާބުގެ ނަތީޖާއާ މެދު ހިތްހަމަ ނުޖެހޭ ކަމަށް ވިދާޅުވެ، މީގެކުރިން ނުދައްކާ ހުރި ގިނަ ވާހަކަތަކެއް ޑިމޮކްރެޓްސްގެ ރައީސް ކަމަށް ވާދަކުރެއްވި ހުސައިން އަމްރު ހާމަ ކުރައްވައިފިއެވެ.

އެކްސްގައި އަމްރު ކުރެއްވި ޕޯސްޓުތަކެއްގައި މިއަދު ވިދާޅުވީ އިންތިހާބުތަކުގައި ވާދަ ކުރައްވަނީ މޮޅާއި ބައްޔަކީ އެފަދަ ކަންކަމުގައި އޮންނަ އެއްޗެއްކަން އެނގި ހުރެ ކަމަށެވެ. މިހާތަނަށް ވާދަކުރެއްވި ގިނަ އިންތިހާބުތަކެއް ކާމިޔާބުވެސް ކުރައްވާފައިވާނެ ކަމަށާއި އަދި އިންތިހާބަކުން ނާކާމިޔާބުވި ނަމަވެސް އެކަމުގެ ޝަކުވާއެއް ނުކުރައްވާނެ ކަމަށް އަމްރު ވިދާޅުވިއެވެ.

އަމްރު ވިދާޅުވީ އެކަން އެމަނިކުފާނާއެކު ވޭތުވެދިޔަ 15 ވަރަކަށް އަހަރު ސިޔާސީ މަސައްކަތުގައި އުޅުއްވި ބޭފުޅުންނަށް ވަރަށް ރަނގަޅަށް އެނގިގެން ދާނެ ކަމަށެވެ. އެގޮތުން އޭނާ އަކީ ދޫދޭން ޖެހޭ ތަންތަނުގައި ބޮޑުކޮށް ދޫދެއްވާ ބޭފުޅެއް ކަމަށް އަމްރު ވިދާޅުވިއެވެ.

"އެމްޑީޕީގެ ޗެއާޕާސަން އިންތިހާބަށް ނިކުމެ އަޅުގަނޑު ފަހަތަށް ޖެހުނިން. ޑިމޮކްރެޓްސްގެ ޕާޓީ ކެންޑިޑޭސީ އަށް ވާދަނުކޮށް ފަހަތަށް ޖެހުނިން. މަސްލަހަތަށްޓަކައި ފަހަތަށް ޖެހުމަކީ އަޅުގަނޑު ނުކުރާ ކަމެއް ނޫން. އެއީ މި މަސައްކަތަކީ އަޅުގަނޑުވެސް ލޯތްބާއި ގުރުބާނީއާއެކު ކުރި މަސައްކަތަކަށް ވީމާ،"
ހުސައިން އަމްރު

އޭނާ ވިދާޅުވީ ކަމެއް ގޯހުން ދާނަމަ އެކަމެއް ސީދަލަށް ބުނާނެ ކަމަށާއި އެކަންވެސް ކުރަނީ އެންމެންގެ ވެސް ރަނގަޅަކަށް ކަމަށް އަމްރު ވިދާޅުވިއެވެ.

"މި އިންތިހާބުގެ ނަތީޖާއާ މެދު ހިތްހަމަ ނުޖެހުނަސް އިތުރަށް އެ ނަތީޖާއާ މެދު އެއްޗެސް ދަންނަވާކަށް އަޅުގަނޑު ނޭދެން،" އަމްރު ވިދާޅުވިއެވެ.

އިއްޔެ ހެނދުނު 10 އިން ފެށިގެން ހަވީރު 4:00އަށް މުޅި ރާއްޖޭގައި ކުރިއަށް ގެންދިޔަ އިންތިހާބުގެ ނަތީޖާ ލަސްވުމާ ގުޅިގެން، އެ ޕާޓީގެ އާންމު މެމްބަރުން ގެންދަނީ އެކަމުގެ ކަންބޮޑުވުންފާޅުކުރަމުންނެވެ.

ޑިމޮކްރެޓްސްއިން ވަގުތީ ނަތީޖާ އިއުލާން ނުކުރަނީސް، އެ ޕާޓީގެ ރައީސްކަމުގެ އިންތިހާބު ކާމިޔާބުވެއްޖެނަމަ، ހެންވޭރު ހުޅަނގު ދާއިރާގެ މެމްބަރު ހަސަން ލަތީފު ރޭ ވަނީ އިއުލާން ކުރައްވާފައެވެ. ހަސަންއަކީ އެ ޕާޓީގެ ވަގުތީ ޗެއަރޕާސަން ވެސްމެއެވެ.