ހުސްވެފައިވާ މާލެ ސިޓީ ކައުންސިލްގެ މޭޔަރުކަމުގެ މަގާމަށް ވާދަކުރަން ރައީސް އިބްރާހީމް މުހައްމަދު ސޯލިހް ސަރުކާރުގައި އެމްޓީސީސީގެ އެމްޑީގެ މަގާމުގައި ހުންނެވި އާދަމް އާޒިމް އެމްޑީޕީގެ ޕްރައިމަރީގައި ވާދަކުރަން ފޯމް ހުށަހަޅުއްވައިފިއެވެ.

މިއަދު ހަވީރު އާޒިމް ފޯމު ހުށަހެޅުއްވުމަށް އެމްޑީޕީ އޮފީހަށް ވަޑައިގަތުމުން އޭނާގެ ފޯމާ ހަވާލުވެވަޑައިގަތީ އެޕާޓީގެ ޗެއާޕާސަން ފައްޔާޒު އިސްމާއީލެވެ. އާޒިމްގެ އިތުރުން ކުރީގެ ޔޫތު މިނިސްޓަރު އަހްމަދު މަހްލޫފް ވެސް ވަނީ މާލޭގެ މޭޔަރު ކަމަށް ވާދަކުރަން ނިންމައިފައެވެ.

މީގެއިތުރުން ކުރީގެ ބަންޑާރަ ނާއިބު އާއިޝަތު އާޒިމާ ޝަކޫރާއި ކުރީގެ ކޮމިޝަނަރު އޮފް ޕޮލިސް ހުސައިން ވަހީދު ވެސް އެ އިންތިހާބުގައި ވާދަކުރާނެ ކަމުގެ ޝައުގުވެރިކަން ވަނީ ފާޅުކޮށްފައެވެ.