ރާއްޖޭގައި ފުޅާ ދާއިރާއެއްގައި ދަނޑުވެރިކަމުގެ މަސައްކަތް ކުރަމުން އަންނަ އއ. ތޮއްޑޫގެ ދަނޑު ބިމުގެ މައްސަލާގައި އެރަށު ގިނަ އަދަދެއްގެ ރައްޔިތުން ކައުންސިލް އިދާރާ ދޮށަށް އެއްވެ އެރަށު ކައުންސިލް އިދާރާ އަށް ގެއްލުން ދިން މައްސަލާގައި ބަޔަކު ހައްޔަރު ކޮށްފިއެވެ.

ފުލުހުން މިއަދު ބުނެފައިވަނީ ތޮއްޑޫ ކައުންސިލް އިދާރާ ފުރާޅަށް ގާއުކައި ހަމަނުޖެހުން ހިންގި މައްސަލައިގައި ކޯޓު އަމުރެއްގެ ދަށުން 8 މީހުން މިއަދު ހައްޔަރު ކޮށްފައިވާ ކަމަށެވެ. އަދި މި މައްސަލަ ތަހުގީގު ކުރަމުން ގެންދާ ކަމަށްވެސް ފުލުހުން ބުނެފައިވެއެވެ.

އެ މުޒާހަރާގައި ފުލުހަކަށް ވެސް އަނިޔާވިއެވެ. އަދި ތޮއްޑޫ ކައުންސިލް އިދާރާ އަށް ގައު އުކާ އެ ކައުންސިލްގެ ބައެއް ބިއްލޫރިތައް ވެސް ތަޅާލިއެވެ.