އައްޑޫ ސިޓީ ހުޅުމީދޫގައި ދެ މީހެއްގެ މެދުގައި މާރާމާރީއެއް ހިނގާ އެކަކަށް އަނިޔާވެއްޖެއެވެ.

ފުލުހުން މިރޭ ބުނީ އެ މާރާމާރީގެ މައުލޫމާތު ލިބުނީ މިރޭގެ 20:30 ހާއިރު ކަމަށާއި އަނިޔާވީ 21 އަހަރުގެ ފިރިހެނަކަށް ކަމަށެވެ.

އަނިޔާވި މީހާ އަށް އިކުއިޓޯރިއަލް ހޮސްޕިޓަލުގައި ފަރުވާ ދެމުން އަންނަ ކަމަށް ވެސް ފުލުހުން ބުންޏެވެ.

އަދި މައްސަލާގައި ތުހުމަތުވާ މީހާ ހައްޔަރު ކޮށްފައިވާ ކަމަށާއި އެއީ 23 އަހަރުގެ ފިރިހެނެއް ކަމަށް ފުލުހުން ބުންޏެވެ.