މާލެ ސަރަހައްދަށް މިއަދު އިހްސާސްކުރެވޭ ހޫނުމިން ހުރީ 46 ޑިގްރީ ސެލްސިއަސްގައި ކަމަށް ގައުމީ މޫސުމާ ބެހޭ ގައުމީ އިދާރާ (މެޓް) އޮފީހުން ބުނެފިއެވެ.

މެޓުން ބުނީ މިއީ މާލެ އަށް މިހާތަނަށް އެންމެ ހޫނު ގަދަ ދުވަސް ކަމަށެވެ. މިދިޔަ ހަފްތާ އަކީ މާލެ އަށް ހޫނު ގަދަ ހަފްތާއެކެވެ. އެގޮތުން އިހުސާސް ކުރެވޭ ހޫނުމިން ހުރީ ގާތްގަނޑަކަށް 45 ޑިގްރީ ސެލްސިއަސް އާއި 44 ޑިގްރީ ސެލްސިއަސްގައެވެ.

މެޓުން ބުނީ މިދިޔަ އަހަރުވެސް އެންމެ ހޫނުގަދަ ދުވަސްތަކުގައި އިހުސާސް ކުރެވޭ ހޫނުމިން ހުރީ 44 ޑިގްރީ ސެލްސިއަސްގައި ކަމަށެވެ.

އިހުސާސްކުރެވޭ ހޫނުމިން މިއަދު ހުރި މިންވަރު:

ހުޅުލެ: 46.3 ޑިގްރީ ސެލްސިއަސް

ލ. ކައްދު: 41.9 ޑިގްރީ ސެލްސިއަސް

ގދ. ކާޑެއްދު: 43.6 ޑިގްރީ ސެލްސިއަސް

ސ. ގަން: 40.8 ޑިގްރީ ސެލްސިއަސް