ޕީއެންސީގެ ޗެއާމަން އަދި ޑިރެކްޓަރު ޖެނެރަލް އޮފް ޓްރާންސިޝަންގެ މަގާމުގައި ހުންނެވި އަބްދުއްރަހީމް (އަދުރޭ) ރައީސް ޑރ. މުހައްމަދު މުއިއްޒުގެ ސްޕެޝަލް އެޑްވައިޒަރުގެ މަގާމަށް އައްޔަން ކުރައްވައިފިއެވެ.

އެ މަގާމަށް އަދުރޭ ހަމަޖައްސަވާފައި މިވަނީ މިއަދު ރާއްޖޭގެ ރައީސްކަމުގެ ހުވާ ކުރެއްވުމަށްފަހު ރައީސް އޮފީހުގައި ބޭއްވި ހާއްސަ ރަސްމިއްޔާތެއްގައެވެ.

މި ރަސްމިއްޔާތުގައި ރައީސް މުއިއްޒުގެ ކެބިނެޓުގެ 22 ބޭފުޅުން އައްޔަން ކުރުން ވެސް ވަނީ ކުރިޔަށް ގެންގޮސްފައެވެ.

އަދުރޭ އަކީ ޕީޕީއެމްގެ ރައީސް އަދި ކުރީގެ ރައީސް ޔާމީން ޖަލަށްލުމުން ޕީޕީއެމް/ޕީއެންސީ ލީޑު ކުރައްވާ އެ ކޯލިޝަނަށް ވެރިކަން ހޯދުމަށް ގިނަ މަސައްކަތްތަކެއް ކުރެއްވުމުގައި އުޅުއްވި ބޭފުޅެކެވެ.