ހުޅުމާލޭގެ ހޮޓަލެއްގައި ބިދޭސީއަކާއި ދިވެއްސަކާއި ދެމެދު ހިނގި މާރާމާރީއާ ގުޅިގެން ދިވެހި މީހާ ހައްޔަރުކޮށް ބަންދުގެ މުއްދަތު އިތުރުކޮށްފިއެވެ.

ފުލުހުން ބުނީ އެ ހާދިސާ ހިނގާފައި ވަނީ މިމަހުގެ ރޭގެ 00:26 ހާއިރު ކަމަށެވެ. އެ މާރާމާރީ ހިންގީ ދިވެހި މީހާ ކަމަށާއި އެމީހާ އަކީ 33 އަހަރުގެ މީހެއް ކަމަށް ވެސް ފުލުހުން ބުންޏެވެ.

އެމީހާގެ ބަންދާއި މެދު ގޮތެއް ނިންމަން ހުޅުމާލެ މެޖިސްޓްރޭޓު ކޯޓަށް ގެންދިއުމުން އޭނާގެ ބަންދަށް ހަތް ދުވަސް ޖަހާފައިވާ ކަމަށް ފުލުހުން ބުންޏެވެ.