ސްޓޭޓް ޓްރޭޑިން އޯގަނައިޒޭޝަން (އެސްޓީއޯ)ގެ އިޔާ އެންޑް ޕްރޮމޯޝަން މިއަދު ފަށައިފިއެވެ.

މި ޕްރޮމޯޝަން ފައްޓަވައި ދެއްވީ އެކުންފުނީގެ ޖެނެރަލް މެނޭޖަރު މަރިޔަމް ޕަރުވީ އަބްދުލް ފައްތާހެވެ. އެކުންފުނިން ބުނީ އެ ޕްރޮމޯޝަން ކުރިޔަށް ގެންދާނީ މިއަދުން ފެށިގެން އަންނަ މަހުގެ 15ވަނަ ދުވަހުގެ ނިޔަލަށެވެ.

މި ސޭލް ކުރިޔަށްދާނީ އެސްޓީއޯ ޕީޕަލްސް ޗޮއިސް އަދި ރީޖަނަލް ފިހާރަތަކުގައެވެ.

މި ސޭލްގެ މުއްދަތުގައި ކަނޑައެޅިފައިވާ ބައެއް މުދަލުން 80 އިންސައްތައާ ހަމައަށް ޑިސްކައުންޓް ދެވޭނެއެވެ. އަދި ބަންޑްލް އޮފަރތައްވެސް ލިބިގެން ވެސް ދާނެ ކަމަށް އެސްޓީއޯ އިން ބުންޏެވެ.