ފީނަން ފޭބި ޒުވާނާ މަރުވެފައި އޮއްވާ ފެނިއްޖެ

ފީނަން ފޭބި ޒުވާނާ -- އޭނާ ފެނުނުއިރު އޮތީ މަރުވެފައި

ފީނަން ފައިބައިގެން ގެއްލިގެން ހޯދަމުން ދިޔަ ޒުވާނާ މަރުވެފައި އޮއްވާ ފެނިއްޖެއެވެ.

މި ޒުވާނާ ގެއްލިގެން ހޯދަމުންދާ ކަމުގެ މައުލޫމާތު އެމްއެންޑީއެފް އަށް ލިބިފައިވަނީ މިރޭ 8:12 ހާއިރު އެވެ. އޭނާ ފީނަން ފޭބީ ހަތަރު މީހުންނާ އެކުގައި ކަމަށާއި، އެމްއެންޑީއެފް އަށް ރިޕޯޓުކުރީ، އޭނާ ހޯދަން ދޯނިން މަސައްކަތް ކުރުމަށް ފަހު ހަބަރެއް ނުވެގެން ކަމަށް އެމްއެންޑީއެފް އިން ބުންޏެވެ.

އެ މީހާ އެން ހިފުމަށް ފީނަން ފޭބީ ގދ.ކޮނޮޓާ މޯލްޑިވްސް ރިސޯޓުގެ ހުޅަނގުން 2.5 ނޯޓިކަލް މޭލު ބޭރުންނެވެ. އޭނާ ފީނަން ފޭބީ ހަތަރު މީހުންނާ އެކުގައި ކަމަށާއި، އެމްއެންޑީއެފް އަށް ރިޕޯޓުކުރީ، އޭނާ ހޯދަން ދޯނިން މަސައްކަތް ކުރުމަށް ފަހު ހަބަރެއް ނުވެގެން ކަމަށް އެމްއެންޑީއެފް އިން ބުންޏެވެ.

 

ހިޔާލު ދެއްވާ!

Your email address will not be published.