މާލެއިން ކޮވިޑް19 އަށް ހަތްވަނަ މީހަކު ޕޮޒިޓިވްވެއްޖެ

ކޮވިޑް19އަށް ޝައްކުކުރެވޭ މީހަކު ރާއްޖެއިން ފެނިއްޖެ ހާލަތެއްގައި އަމަލުކުރާނެ ގޮތުގެ ޑްރިލްއެއް މާލޭގައި ކުރިއަށް ގެންދިއުން: ފޮޓޯ / ސަން

ކޮވިޑް19 އަށް މާލެއިން އިތުރު މީހަކު ޕޮޒިޓިވްވެއްޖެއެވެ. މިއީ މާލެއިން މި ބައްޔަށް ޕޮޒިޓިވްވި ހަތްވަނަ މީހާއެވެ.

ހެލްތު ޕްރޮޓެކްޝަން އެޖެންސީ (އެޗްޕީއޭ) އިން ކޮށްފައިވާ ޓްވީޓެއްގައި ބުނީ ކޮވިޑް19 އަށް ޝައްކު ކުރެވޭ އަލާމާތްތަކެއް ހުރި ދިވެއްސަކު އެ ބައްޔަށް ޕޮޒިޓިވްވެފައިވާ ކަމަށެވެ.

‏މިއީ، މާލެއިން މި ބައްޔަށް ޕޮޒިޓިވްވި ހަވަނަމީހާއެވެ. އަދި މުޅި ރާއްޖެއިން މިހާތަނަށް މި ބައްޔަށް ޕޮޒިޓިވްވި 27ވަނަ މީހާއެވެ.

މާލެއިން އެންމެ ފުރަތަމަ ކޮވިޑް19 އަށް މީހަކު ޕޮޒިޓިވްވީ މިދިޔަ ބުދަ ދުވަހުގެ ހެނދުނުއެވެ. އޭގެފަހުން އެމީހާއާ ކޮންޓެކްޓުވި މީހުންގެ ކޮންޓެކްޓް ޓްރޭސް ކުރަމުން އަންނައިރު ޝައްކުވެ އަލާމާތްތައް ހުރި އެތައް ބަޔަކު މިހާރުވެސް ވަނީ ކަރަންޓީން ކޮށްފައެވެ.

މާލެއިން ކޮވިޑް19 ފެނުމާއި ގުޅިގެން ޑިރެކްޓަރު ޖެނެރަލް އޮފް ޕަބްލިކް ހެލްތު ވަނީ އިއްޔެގެ ވަގުތެއްގައި މާލެ ސިޓީ 24 ގަޑިއިރަށް ލޮކްޑައުން ކޮށްފައެވެ. އޭގެފަހުން މިއަދު އިތުރު 24 ގަޑިއިރަށް މިއަދު ވަނީ އަނެއްކާވެސް ލޮކްޑައުން ކޮށްފައެވެ. އަދި މިރޭގެ ވަގުތެއްގައި މުޅި ރާއްޖެ ލޮކްޑައުންކޮށް އެއް ރަށުން އަނެއް ރަށަށް ދަތުރު ފަތުރު ކުރުން ވެސް ވަނީ މަނާކޮށްފައެވެ.

ހިޔާލު ދެއްވާ!

Your email address will not be published.