ގެއެއްގެ ތެރޭގައި ބިދޭސީއަކު މަރުވެފައި އޮއްވާ ފެނިއްޖެ

މާލޭގެ ގެއެއްގެ ތެރޭގައި ބިދޭސީއަކު މަރުވެފައި އޮއްވާ ފެނިއްޖެއެވެ.

އެމީހާ މަރުވެފައި ވަނީ މައްޗަންގޮޅި ގެއެއްގެ ތެރޭގައެވެ. ފުލުހުން ބުނީ އެމީހާއަކީ ބަންގްލަދޭޝް އަށް ނިސްބަތްވާ މީހެއް ކަމަށެވެ. އަދި އެކަން ބަލަމުން އަންނަ ކަމަށް ވެސް ފުލުހުން ވަނީ ބުނެފައެވެ.

ދާދިފަހުން ވެސް މާލޭގެ ގެއެއްގެ ތެރޭގައި ބިދޭސީއަކު މަރުވެފައި އޮއްވާ ވަނީ ފެނިފައެވެ.

ހިޔާލު ދެއްވާ!

Your email address will not be published.