ކޮވިޑް19 އާ ގުޅިގެން އިނގިރޭސި ބޮޑުވަޒީރު އެޑްމިޓް ކުރައްވައިފި

އިނގިރޭސި ބޮޑުވަޒީރު ބޮރިސް--

އިނގިރޭސިވިލާތުގެ ބޮޑުވަޒީރު، ބޮރިސް ޖޯންސަން ކޮވިޑް-19 އާ ގުޅިގެން ހޮސްޕިޓަލުގައި އެޑްމިޓު ކުރައްވައިފިއެވެ.

ރިޕޯޓުތައް ބުނާ ގޮތުގައި ބޮޑުވަޒީރު ބޮރިސް އެޑްމިޓު ކުރެއްވީ ބަލި ޖެހުނުތާ 10 ދުވަސްވީ އިރުވެސް ހުމުގެ އަސަރު ފިލައިގެން ނުދާތީއެވެ.

އިނގިރޭސި ސަރުކާރުގެ ތަރުޖަމާނަކު ބުނެފައިވަނީ، ކޮވިޑް-19 އަށް ބޮޑުވަޒީރު ޕޮޒިޓިވްވި ފަހުން ކޮވިޑް-19 ގެ ގިނަ އަލާމާތްތަކެއް ފެންނަމުން އަންނަ ކަމަށެވެ.

ބޮޑުވަޒީރު ބޮރިސް ދަނީ ކޮވިޑަށް ޕޮޒިޓިވްވި ނަމަވެސް މަގާމުގެ ޒިންމާ ބަރާބަރަށް އަދާކުރައްވަމުންނެވެ.

އިނގިރޭސިވިލާތުގެ ޝާހީ އާއިލާ އަށް ނިސްބަތްވާ ޕްރިންސް ޗާލްސް ވެސް ވައިރަހަށް ޕޮޒިޓިވްވެފައެވެ.

ހިޔާލު ދެއްވާ!

Your email address will not be published.