އޮޅުވެލި ބީޗް އެންޑް ސްޕާއިން މަރުވެފައި އޮތް މީހަކު ފެނިއްޖެ

އޮޅުވެލި ބީޗު --

އޮޅުވެލި ބީޗް އެންޑް ސްޕާއިން މަރުވެފައި އޮތް މީހަކު ފެނިއްޖެއެވެ.

މިކަމާއި ގުޅިގެން ފުލުހުން ބުނީ އޮޅުވެލި ބީޗް އެންޑް ސްޕާގެ މުވައްޒަފަކު މަރުވެފައި އޮށްވާ ފެނިފައިވާ މައްސަލައެއް މިއަދު ރިޕޯޓްކޮށްފައިވާ ކަމަށެވެ. މަރުވެފައި އޮށްވާ ފެނުނު މީހާ ފެނިފައިވަނީ އޭނާ ދިރިއުޅޭ ކޮޓަރިންކަމަށް ވެސް ފުލުހުން ބުނެއެވެ.

ފުލުހުން ބުނީ މަރުވެފައިވަނީ އުމުރުން 53 އަހަރުގެ ސްރީލަންކާގެ ރައްޔިތެއް ކަމަށެވެ. އެމީހާއަކީ އެ ރިސޯޓުގައި މަސައްކަތް ކުރާ މީހެއް ކަމެއް ނުވަތަ ފަތުރުވެރިއެއް ކަމެއް އަދި ނޭނގެއެވެ.

ހިޔާލު ދެއްވާ!

Your email address will not be published.