މީދޫ ކުޅި ސަރަހައްދުގައި އަލިފާން ރޯވެގެން އެމްއެންޑީއެފް އިން ހަރަކާތްތެރިވަނީ

މީދޫ ކުޅި ސަރަހައްދުގައި އަލިފާން ރޯވެގެން އެމްއެންޑީއެފް އިން ހަރަކާތްތެރިވަނީ / ފޮޓޯ- އެމްއެންޑީއެފް

އައްޑޫސިޓީ މީދޫ ކުޅި ސަރަހައްދުގައި އަލިފާން ރޯވެގެން އެމްއެންޑީއެފް އިން ހަރަކާތްތެރިވާން ފަށައިފިއެވެ.

އެމްއެންޑީއެފް އިން ބުނީ، މި ރިޕޯޓު އެމްއެންޑީއެފް އަށް ލިބިފައިވަނީ މިއަދު 13:15 ހާއިރު ކަމަށެވެ.

އިތުރު ތަފްސީލް އަންނަނި...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *