ގެސްޓްހައުސްތަކަށް ފަތުރުވެރިން ގެނައުން މަނާކޮށްފި

ނޭޝަނަލް އެމެޖަންސީ ރެސްޕޮންސް ސެންޓަރުގައި ޓޫރިޒަމް މިނިސްޓަރު އަލީ ވަހދު (ވ) ވާހަކަދައްކަވަނީ: ފޮޓޯ ހަތާވީސް

ކޮވިޑް-19 އާއި ގުޅިގެން ރާއްޖޭގެ ހުރިހާ ގެސްޓްހައުސްތަކަށް ފަތުރުވެރިން ގެނައުން މަނާކޮށްފިއެވެ.

ތަފްސީލް އަންނަނީ.....

ހިޔާލު ދެއްވާ!

Your email address will not be published.