ބިދޭސީ ފަތުރުވެރިން މާލޭގެ ހޮޓާތަކާއި ގެސްޓު ހައުސްތަކަށް އައުން މަނާކޮށްފި

މާލެ ސިޓީ/ ފޮޓޯ- ޓުވީޓާ

މިރޭ 12 އިން ފެށިގެން މާލެ ސިޓީގެ ޓޫރިސްޓު ހޮޓެލްތަކާއި ގެސްޓްހައުސްތަކަށް ބިދޭސީ ފަތުރުވެރިން ޗެކިންވުން މަނާކޮށްފިއެވެ.

ތަފްސީލް އަންނަނީ…

ހިޔާލު ދެއްވާ!

Your email address will not be published.