ރައީސް ޔާމީން އެމަނިކުފާނުގެ ގެއަށް ގެންގޮސްފި

ކުރީގެ ރައީސް ޔާމީން ސަޕޯޓަރުންނަށް ހަނާ އަޅުއްވަނީ: ފޮޓޯ / ހަތާވީސް

ކުރީގެ ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން އެމަނިކުފާނުގެ ގެއަށް ކަރެކްޝަންސް އިން ގެންގޮސްފިއެވެ.

ތަފްސީލް އަންނަނީ...

ހިޔާލު ދެއްވާ!

Your email address will not be published.