ރައީސް ސޯލިހާއި ރައީސް ނަޝީދު ޗެއާޕާސަން އިންތިހާބުގައި ވޯޓު ލައްވައިފި

ޗެއާޕާސަން އިންތިހާބުގައި ރައީސް ސޯލިހާއި ރައީސް ނަޝީދު ވޯޓުލައްވަނީ: ފޮޓޯ / ހަތާވީސް

މިއަދު ބާއްވަމުން އަންނަ އެމްޑީޕީގެ ޗެއާޕާސަން އިންތިހާބުގައި ރައީސް އިބްރާހީމް މުހައްމަދު ސޯލިހާއި ރައްޔިތުން މަޖިލީހުގެ ރައީސް އަދި އެމްޑީޕީގެ ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދު ވޯޓު ލައްވައިފިއެވެ.

މި އިންތިހާބުގެ ވޯޓުލުން ފަށާފައި ވަނީ މިއަދު ހެނދުނު 9:00ގައެވެ. މި އިންތިހާބުގެ ވޯޓުލުން މިއަދުގެ ހަވީރު 16:00އާ ހަމައަށް ކުރިޔަށް ގެންދިއުމަށް ވަނީ ހަމަޖެހިފައެވެ.

އެމްޑީޕީގެ ޗެއާޕާސަންގެ މަގާމަށް ކުރިމަތިލެއްވީ އިކޮނޮމިކް މިނިސްޓަރު ފައްޔާޒު އިސްމާއީލާއި މާފަންނު އުތުރު ދާއިރާގެ މެންބަރު އިމްތިޔާޒު ފަހުމީ (އިންތި)އެވެ. ޗެއާޕާސަންގެ މަގާމަށް ބޭފުޅަކު ކަނޑައެޅުމުގެ އިތުރުން އަންހެނުން ރޫހުގެ ރައީސާއި ޒުވާނުންގެ ހިތްވަރުގެ ރައީސްގެ މަގާމަށް ވެސް މިއަދުގެ އިންތިހާބުގައި ވޯޓުލާނެއެވެ.

އަންހެނުން ރޫހުގެ ރައީސާގެ މަގާމަށް އައްޑޫ މީދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ރޮޒައިނާ އާދަމްއާ ސަފާތު އަހުމަދު ވާދަ ކުރައްވާއިރު ޒުވާނުންގެ ހިތްވަރުގެ ރައީސް ކަމަށް ވާދަ ކުރައްވަނީ މުހައްމަދު އަންސަރާއި ރިފްގާ ޝިހާމެވެ.

ޗެއާޕާސަންގެ އިންތިހާބުގައި ވާދަ ކުރައްވާ ދެ ކެންޑިޑޭޓުން ވެސް ވަނީ ކެމްޕެއިންގައި ރާއްޖޭގައި މީހުން ދިރިއުޅޭ ހުރިހާ ރަށަކަށް ވަޑައިގެންފައެވެ.

ހިޔާލު ދެއްވާ!

Your email address will not be published.