ރައީސްގެ ދެކަނބަލުން “މަޖީދީ ރަން” އިފްތިތާޙް ކޮށްދެއްވައިފި

ރައީސްގެ ދެކަނބަލުން މަޖީދީ ރަން އިފްތިތާހް ކޮށްދެއްވަނީ: ފޮޓޯ / ރައީސް އޮފީސް

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާހީމް މުހައްމަދު ސޯލިހާއި އެމަނިކުފާނުގެ އަނބިކަނބަލުން ފަޒްނާ އަހުމަދު، “މަޖީދީ ރަން” އިފްތިތާހްކުރުމުގެ ރަސްމިއްޔާތު ޝަރަފުވެރިކޮށްދެއްވައިފިއެވެ.

‎އެގޮތުން ރޭ މުލީއާގެ ކުރިމަތީގައި ބޭއްވެވި އެ ރަސްމިއްޔާތުގައި މަޖީދިއްޔާ ސްކޫލްގެ ކެޕްޓަން ވަނީ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އަތްޕުޅަށް “މަޖީދީ ރަން” ގެ ޓޯޗް އަރުވާފައެވެ. އަދި އެމަނިކުފާނު ވަނީ އެ ޓޯޗު ސްޓިއަރިން ކޮމިޓީގެ ރައީސް އިބްރާހީމް އިސްމާއީލާއި ހަވާލުކޮަށްދެއްވާފައެވެ.

‎އެ ރަސްމިއްޔާތުގައި މަޖީދިއްޔާ ސްލޫކްގެ ފަރާތުން ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ދެކަނބަލުންނަށް ވަނީ “މަޖީދީ ރަން” ގައި ބައިވެރިވެވަޑައިގަތުމަށް ދައުވަތު ދެއްވާ “މަޖީދީ ރަން” އާ ގޫޅޭ ހާއްސަ ޓީޝާޓެއް ވެދުން ކުރައްވާފައެވެ.

‎މި ދުވުމުގެ ހަރަކާތަކީ މަޖީދިއްޔާ ސްކޫލަށް 95 އަހަރު ފުރުން ފާހަގަކުރުމާއި 100 އަހަރު ފުރޭ ކައުންޓްޑައުން ފެށުމުގެ ގޮތުން ކުރިއަށް ގެންދާ ހަރަކާތެކެވެ.

ހިޔާލު ދެއްވާ!

Your email address will not be published.