ލަންކާގެ އާ ބޮޑުވަޒީރަށް ދެ ރައީސުން ވެސް މަރުހަބާ ދަންނަވައިފި

ރައީސް ސޯލިހު, ރަނިލް އަދި ރައީސް ނަޝީދު ---

ލަންކާގެ އައު ބޮޑުވަޒީރަކަށް އައްޔަން ކުރެއްވި އެގައުމުގެ ކުރީގެ ބޮޑުވަޒީރު ރަނިލް ވިކްރަމަސިންހަ އަށް ރައީސް އިބްރާހީމް މުހައްމަދު ސޯލިހާއި ރައްޔިތުން މަޖިލީހުގެ ރައީސް، ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދު މަރުހަބާ ދަންނަވައިފިއެވެ.

ރައީސް އިބްރާހީމް މުހައްމަދު ސޯލިހު ކުރެއްވި ޓްވީޓެއްގައި ވިދާޅުވީ ރަނިލްގެ ބޮޑުވަޒީރު ކަމުގެ ދަށުން ލަންކާ އަށް މިހާރު ކުރިމަތިވެފައިވާ ގޮންޖެހުންތަކުން އަރައިގަނެ އެގައުމުގެ ރައްޔިތުންނަށް އިތުރު ހަމަޖެހުމާއި ފާގަތިކަން ލިބިގެން ދާނެކަން ޔަގީން ކުރައްވާ ކަމަށް ވިދާޅުވިއެވެ.

ރައީސް ނަޝީދު ކުރެއްވި ޓްވީޓެއްގައި ވިދާޅުވީ އެމަނިކުފާނުގެ ސިޔާސީ ހަޔާތުގައި އަބަދުވެސް ރަނިލް ދެއްވާ ނަސޭހަތް އަޑު އައްސަވާ ކަމަށެވެ. ސްރީލަންކާ އޮތީ ހާލުގައި، ކަމަށާއި އެހެންނަމަވެސް އެގައުމަށް ތަނަވަސްކަން އަނބުރާ ގެނައުމަށް ރަނިލް އަށް ކޮށްދެވެން ހުރި ހުރިހާ މަސައްކަތެއް ކޮށްދެއްވާނެ ކަމާމެދު ޝައްކު ނުކުރައްވާ ކަމަށް ވިދާޅުވިއެވެ.

އުމުރުފުޅުން 73 އަހަރުގެ ޔުނައިޓެޑް ނޭޝަނަލް ޕާޓީ (ޔޫއެންޕީ)ގެ ލީޑަރު ލަންކާގެ ބޮޑުވަޒީރު ކަމަށް އައްޔަން ކުރެއްވީ އިއްޔެގެ ވަގުތެއްގައެވެ.

އިންތިގާލީ ސަރުކާރު ހިންގެވުމުގެ އެންމެ އިސް ވެރިޔަކަށް އޭނާ އަށް ޕާޓީތަކުގެ ތާއީދު އެބަ އޮތެވެ.

ވެރިކަންކުރާ ސްރީލަންކާ ޕޮޑުޖަނަ ޕެރަމުނާ (އެސްއެލްޕީޕީ)ގެ މެމްބަރުންނާއި، އިދިކޮޅު މައި ޕާޓީ ސަމާގީ ޖަނާ ބާލަވެގަޔާ (އެސްޖޭބީ)ގެ ބައެއް މެމްބަރުންނާއި، އިތުރު އެތައް ޕާޓީއަކުންވެސް ވިކްރަމަސިންހައަށް ޕާލަމެންޓްގެ އަޣުލަބިއްޔަތު އޮތްކަން ހާމަކުރުމަށް ތާއީދުކުރާކަން ހާމަކޮށްފައިވާ ކަމަށް އެ ފަރާތްތަކުން ބުނެއެވެ.

ސްރީލަންކާގެ ރައީސް ގޯޓާބަޔައަށް ބޮޑުބޭބެ ކިޔާ އަދި ބޮޑުވަޒީރު މަހިންދަ ރާޖަޕަކްސަ އިސްތިއުފާ ދެއްވައި، ހުރިހާ ޕާޓީތަކެއްގެ އިންތިގާލީ ސަރުކާރެއް އެކުލަވާލުމަށް މަގު ކޮށައިދިން ފަހުން މިދިޔަ ދެ ދުވަހު ވެސް އޮތީ ސަރުކާރެއް ނެތި އެވެ.

ހިޔާލު ދެއްވާ!

Your email address will not be published.