9 މީހުންނާއެކީ ނައިޓް ފިޝިންއަށް ދިޔަ ދޯންޏެއް ފަރަށް އަރައިފި

އެމްއެންޑީއެފް ކޯސްޓް ގާޑް/ ފޮޓޯ- އެމްއެންޑީއެފް

ނައިޓް ފިޝިންއަށް ދިޔަ ދޯންޏެއް ކޮއްދިއްޕަރު ފަރަށް އަރައިގެން އެމްއެންޑީއެފްއިން ހަރަކާތްތެރިވާން ފަށައިފިއެވެ.

އެމްއެންޑީއެފްއިން ބުނީ، ފަރަށް އެރި މި ދޯނީގައި 9 މީހުން ތިބި ކަމަށެވެ. އަދި އޭގެ ތެރޭގައި 3 އަންހެނުންނާއި 6 ފިރިހެނުން ހިމެނެއެވެ.

މިހާދިސާގެ ރިޕޯޓް ލިބިފައިވަނީ މިރޭ 23:30 ހާއިރުކަމަށް އެމްއެންޑީއެފްއިން ބުނެއެވެ.

"އެންދެރި" ނަމަކަށް ކިޔާ މި ދޯންޏަކީ 65 ފޫޓުގެ ދޯންޏެއްކަމަށް އެމްއެންޑީއެފް އިން ބުނެއެވެ.

އިތުރު ތަފްސީލް އަންނަނީ...

ހިޔާލު ދެއްވާ!

Your email address will not be published.