ފުނަދޫގައި ކުޑަކުއްޖަކު މޫދަށްވެއްޓި މަރުވެއްޖެ

ށ. ފުނަދޫ-

ށ. ފުނަދޫގައި ކުޑަ ކުއްޖަކު މޫދަށް ވެއްޓި މަރުވެއްޖެ އެވެ.

ފުލުހުން ބުނީ މަރުވެފައިވަނީ އުމުރުން އެއް އަހަރާއި ނުވަ މަހުގެ ފިރިހެން ކުއްޖެއް ކަމަށެވެ.

އެ ކުއްޖާ މޫދަށް ގެނބިގެން ނިޔާވެފައިވާ ކަމަށް ފުލުހުން ބުނެއެވެ. މި މައުލޫމަތު ލިބިގެން ފުލުހުން މިހާރު ދަނީ ހަރަކާތްތެރިވަމުން ނެވެ.

 

 

ހިޔާލު ދެއްވާ!

Your email address will not be published.